SOFTforum

Souhrn Neobjektivní pohled autora na Sympozium rodinné terapie 2017. Je komunita rodinných terapeutů "na vyhynutí" nebo rodinná terapie žije?
Souhrn (diskuse k textu V. Chvály a L. Trapkové Jak nebýt expertem a přece něco vědět) Vláďa Chvála s Lídou Trapkovou v textu Jak nebýt expertem… shrnuli energicky své názory na témata, sdílená mezi rodinnými terapeuty u nás a vyhledali pro ně argumenty v odborné literatuře. To oceňuji, je to náročná práce, díky…
Souhrn Článek podrobně popisuje terapeutickou práci s rodinou, která se potýkala s koktavostí u syna mladšího školního věku. V kasuistice jsou popsány prvky systemického myšlení a podrobné reflexe terapeuta z každého setkání.
Souhrn Ke konci minulého roku (2016) probíhala mezi námi staršími rodinnými terapeuty elektronická pošta vyšším tempem než obyčejně. Od tématu voleb do nových výborů organizačních struktur RT se téma přehouplo k tématům zajímavějším. Ukázalo se to, co je nejspíš na naší scéně rodinné terapie skryto asi jako hora Říp v…
Souhrn Zde republikovaný článek se týká tématu tradiční rodiny, o kterém se diskutuje i zde v Softforu. Původně byl určen širší veřejnosti, nenavazuje přímo na žádný článek v Softforu. Poukazuje na to, že pojem „tradiční rodina“ nemá jednotný význam.
Souhrn Uvedený příspěvek se zabývá výzkumnou studií z oblasti zvládání onkologického onemocnění na straně pacientů a jejich intimních partnerů. Prvním cílem výzkumu bylo zjistit, zda existují rozdíly v míře užívání vybraných copingových strategií mezi skupinou mužů a žen, kteří žijí v partnerství a čelí nádorovému onemocnění. Druhým cílem bylo ověřit, zda existují…
Souhrn Článek prezentuje základní principy tzv. Cochemského modelu. Jedná se o úspěšně fungující praxi a pomoc rodinám v rozvodové situaci. Hlavní kompetenci při tom mají nadále rodiče, jejichž odpovědnost je posilována legislativními úpravami a dostupnou odbornou pomocí.
Souhrn Tradiční rodiny a tradice v rodinách - ještě ke Dni rodinných terapeutů v prosinci 2015. Kdyby kolegyně Hrušková, šéfredaktorka Softfóra, zprávu ze Dne rodinných terapeutů v prosinci 2015 nenapsala až moc narychlo, asi bych brk do inkoustu v téhle věci nesmočila. Její informace do Softfora nebyla jen stručná, je tam chyba, kterou je potřeba…
Souhrn Autorka přiblíží, jak proběhl poslední otevřený seminář pro rodinné terapeuty v tomto roce.
Souhrn Autorka v textu referuje o Dni RT, jeho programu a atmosféře.
Souhrn Text pojednává o využití prvků narativní a rodinné systemické terapie při práci s dětmi v dětském domově. Práce s dětmi využívá příběhů pro vytváření knihy o životě dítěte, a tak dítěti napomáhá učit se poznávat sebe sama, své blízké, svou minulost, přítomnost i budoucnost.
Souhrn Rodičovství sólo rodičů má jistá specifika, která ovlivňují prospívání dítěte, které v neúplné rodině vyrůstá. Které faktory ovlivňují prospívání dětí nejvýrazněji, jak se tyto faktory vzájemně ovlivňují a kumulují, a jak je lze ovlivnit zvenčí? Text se zabývá i nástrahami, které číhají na sólo rodiče při snaze zvládnout péči o…
Souhrn Jiří Kubička navazuje na diskusi o „patchwork“ rodinách. Klade si otázku, kdo chce konfrontaci a kdo dialog.
Souhrn Autorka po rozmluvě se Šárkou Gjuričovou poslala příspěvek do diskuze o "patchworkových" rodinách. Je dětský psychiatr,  v současnosti pracuje ve Švédsku, tak zkusila napsat  o situaci zdejších rodin.
Souhrn Psáno už v r. 2008, ale patrně v SOFTfóru nepublikováno. Zdá se však, že je to vhodný příspěvek k právě aktuální diskusi po jarním dnu RT. V. Chvála nabízí článek uveřejnit jako reakci na článek Šárky Gjuričové.
Souhrn Text, který jsem slíbila po jarním Dni rodinné terapie redaktorce Softfóra jsem nenapsala včas. Kdoví, jestli bych ho napsala, nebýt Chvály! Jazyk, který užíváme, nejen popisuje či zobrazuje, ale také utváří, konstruuje. Postmoderní objev, který reflektuje konstitutivní význam toho, jak o věcech mluvíme. Odlišné vidění světa každým z nás byl…
Souhrn (doplnila Zuzana Hrušková) Autorka ve svém příspěvku reflektuje zážitek ze Dne rodinné terapie a pojmenovává jevy, teré se vyskytují při uvažování o rodině a rodinné terapii.
p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: left; widows: 2; orphans: 2; }p.western { font-family: "Calibri",serif; }p.cjk { }p.ctl { font-family: "Calibri"; } Souhrn Co se děje s rodinnou terapií v ČR? Autor shrnuje své zážitky z Dne rodinné terapie na jaře 2014 a vyjadřuje se k jednotlivým příspěvkům a k tématu patchworkfamilies.…
Souhrn V roce 2013 v letním čísle časopisu Contemporary Family Therapy byly publikovány texty o situaci rodinné terapie v různých zemích. V recenzi zmiňuji země, kde považuji vývoj rodinné terapie za inspirativní ať už v oblasti vzdělávání nebo v praxi. Mezi zmiňované patří tyto země: Irsko, Argentina, Hong Kong, Rumunsko,…
Ivan Úlehla Všechno, co o systemice opravdu potřebuju znát, jsem se sice nenaučil ve školce, ale v mnohém je to tak prosté, jako by to ze školky bylo. Během posledních asi 25 let se mi tenhle styl uvažování a práce s klienty stal vlastní. V naivních začátcích a prvotním nadšení…
Strana 5 z 10