SOFTforum

úterý, 18 červen 2019 13:22

Zemřel Jiří Kubička (1952-2019)

Jiří Kubička pracoval po studiu psychologie na FFUK ve Výzkumném ústavu psychiatrickém. Léta pak působil na Dětské psychiatrické klinice v Motole, později vedl psychologické oddělení ve VFN a na Palatě. Jeho směřování zásadně ovlivnil primář MUDr. Jan Špitz na dětské psychiatrické klinice, který v té době rozvíjel a promýšlel přístupy rodinné terapie.…
Souhrn: Tento článek vznikl na základě mého workshopu o vědomém pohybu a relaxaci, který proběhl na konferenci o dětské psychoterapii. Chtěla jsem vnést do světa dětské psychoterapie více pohybu, sdílet své zkušenosti a pohybové experimenty s ostatními. Pokusila jsem se nabídnout terapeutům nahlédnutí do světa dětské jógy a inspirovat je hravým,…
Souhrn: Příspěvek (přednesen na Dni rodinné terapie dne 9. 4. 2019) je zaměřen na komunikaci s  preverbálním dítětem a jeho matkou (rodiči) se záměrem pomoci rodičům porozumět jejich vlastnímu dítěti a radovat se z jeho spontaneity a tím mu přirozeně pomáhat v jeho vývoji. 
Dyadická vývojová psychoterapie (DDP) je speciálním typem rodinné terapie, který se zaměřuje na děti vyrůstající v náhradních rodinách, které zažily opuštění či ztrátu své biologické rodiny a v mnoha případech byly vystaveny zanedbávání, týrání nebo zneužívání. V prvních měsících a letech si nevytvořily jisté citové pouto k jedné blízké a bezpečné vztahové osobě a…
     Týdně, jako párový psychoterapeut, sedím ve své pracovně až s dvaceti páry, které mne vyhledají, abychom zkusili najít cestu pro jejich vztah nebo aspoň pro ně samotné. Jsou to páry nejodvážnější. Jsou často bezradní, bezmocní, zranění, bolaví, naštvaní, odcizení, nedocenění, a přesto to nevzdávají. Hledají pomoc, hledají cestu, hledají…
Sklon uhýbat před nepříjemnými skutečnostmi a vytvářet si raději o sobě, o druhých a o světě iluze je starý jako lidstvo samo. Když čelíme bolavým pravdám a nemáme dost odvahy nebo síly se s nimi konfrontovat, saháme k osvědčeným prostředkům: zlehčujeme, vytěsňujeme, popíráme nebo dokonce vysloveně manipulujeme, tajíme a lžeme.…
Souhrn: Článek podává přehled o konceptu rodinné resilience a mohl by inspirovat k jeho využití při práci s rodinami. Poznatky o rodinné resilienci vycházejí z výzkumů, ale i z klinické praxe. Stručně lze rodinnou resilienci charakterizovat jako vnitřní sílu rodiny, která je klíčová pro udržení zdravého rodinného fungování, překonávání náročných a stresových situací…
O spolupráci terapeuta s dalšími službami jsem chtěla napsat vždy. Většinou, když se objevila nějaká zkušenost, ponaučení, ale hlavně nejasnost. Text však píši zejména proto, že se za rok po rodičovské dovolené opět vracím do praxe. Ráda bych měla více jasno, kde jsou limity mezioborové spolupráce a kde naopak příležitosti. V Evropských…
pátek, 30 listopad 2018 18:54

Labusová Eva: (Ne)rodič

Zamyšlení nad dokumentem Jany Počtové a nad stavem současné (ne)rodiny
Kazuistika: Metoda rané intervence u batolat O.T.A., přechod od autismu ke zdravému vývoji za využití tréninku rodičů bez přímé práce s dítětem – 8 setkání v průběhu 18 měsíců (18-36 měsíců)
Úvod: Pojď, budeme si hrát na vaření oběda….. Tak jo….ty budeš maminka a já budu máma!
Úvod: K tématu jsem psala i do Softfóra víc než dost. Šéfredaktorka Marie Soukupová mě pozvala k reflexi -  milé pozvání se neodmítá. Koneckonců mě to pořád zajímá.
středa, 03 říjen 2018 05:47

Brodová Lea: Co je to rodina?

Shrnutí: poznámky k tématu nadcházejícího Dne rodinné terapie
Strana 3 z 10