SOFTforum

Souhrn: Paní Vaníčková, frekventantka komplexního psychoterapeutického výcviku Hermés Group, měla za úkol připravit pro kolegy z výcviku sdělení o Motolské škole; nespokojila se studiem jejich textů, připravila si také otázky, které nám dvěma vzhledem k situaci poslala. Koneckonců máme v Motole dlouhá léta pracovny vedle sebe, někdy v terapii pracujeme jako dvojice, dvacet…
Úvod Původní česká metoda Archipelago nabízí strukturovanou, hravou a zároveň kreativní práci s menšími dětmi, které zažilo rozvod či rozchod rodičů. Metoda pomáhá dětem přijmout novou situaci v rodině, přizpůsobit se jí a znovu růst. Archipelago znamená souostroví. Program pracuje s metaforou, podle níž je každá rodina tak trochu jako souostroví složené z více…
Vzhledem k současné situaci se ruší otevřený seminář RT plánovaný na 9.6.2020. Děkujeme za pochopení.
SOUHRN: Ztrátu domova a přechod do nové rodiny prožívají děti vždy jako významnou životní událost a často také jako další traumatickou událost. Není neobvyklé, že s dětmi o důvodech a okolnostech jejich odchodu z rodiny nikdo nemluví. Děti postupně ztrácí kontrolu nad situací a s tím také pocit, že svět je bezpečný a…
pátek, 17 duben 2020 07:07

Brodová Lea: O sympoziu

čtvrtek, 19 březen 2020 16:51

Šmídová Iva: Jsou muži v krizi?

Muži a mužství v ofsajdu? Zakoušení moci a bezmoci v mužské každodennosti Shrnutí: Diskusní příspěvek otevírá některá zákoutí krize mužství. Problematizuje atmosféru stávajících mediálních debat na toto téma, nabízí možné další úhly pohledu na téma krize mužů a sociálně vědní perspektivou rámuje, jak problémy mužů a mužství nahlížet v dalších…
Sympozium rodinné terapie podzimu 2019 ve Vranově bylo zasvěceno tématu mužství. „Karikatura mužství nebo novodobá typologie?“ (bigorektik a gynoidně obézní muž) byl poněkud provokativní název workshopu, který jsem měla možnost prezentovat a spolu se zúčastněnými kolegy si zodpovídat na dané otázky. V následujícím příspěvku si přiblížíme téma i prostřednictvím kazuistik…
středa, 11 březen 2020 17:33

Pětadvacetkrát stačí

Institut rodinné terapie Praha další ročníky komplexního vzdělání v rodinné terapii neotevírá. Komplexní vzdělání v rodinné terapii jsme otevírali každoročně, celkem pětadvacetkrát.
neděle, 08 březen 2020 13:48

Zemřel PhDr. Vratislav Strnad

1.3.2020 zemřel náš kolega, jeden ze zakládajících členů SOFTu, PhDr. Vratislav Strnad. Vráťa byl psychoterapeut, lektor a supervizor; systemik a analytik v jedné osobě. Děkujeme za vzpomínku na něj. Datum pohřbu ještě není určeno, budeme vás informovat.  
S mužsko-ženským tématem, tedy přesněji s tématem partnerství muže a ženy, jejich pozic a vztahů, se v posledních letech setkávám poměrně často: v mém současném výcviku rodinné terapie v LIRTAPSu, ale už i před tím, nejen v mém vlastním životě, ale i v životech mých blízkých, kamarádů, nebo třeba i…
Společenský vývoj v České republice přinesl nový fenomén: Mezi rozvádějícími se manžely a rozcházejícími se páry je stále více takových, jejichž společné dítě nebo děti ještě nedosáhly ani školního věku.
Ing. Arch. Eva Barešová je lektorka a garantka kroužku Když se máma a táta rozcházejí. Kroužek je určen pro děti ve věku 7-12 let, které procházejí obdobím velkých změn v souvislosti s rozvodem/rozchodem rodičů. Rozvedených rodin je dle statistik velice mnoho a ještě větší číslo by se týkalo rodin rozejitých, rozpadlých.
Andrologie, tedy pánské lékařství - česky to zní trochu legračně (na rozdíl od vžitého ženského lékařství) - je podobor urologie, který se zabývá sexuálním a reprodukčním zdravím muže. Kdo tedy jiný než androlog, by měl být povolán k tomu, aby se vyjádřil k otázce, zda spíše sociologicko-filozofický pojem krize mužství, má…
Strana 2 z 10