SOFTforum

Sympozium rodinné terapie podzimu 2019 ve Vranově bylo zasvěceno tématu mužství. „Karikatura mužství nebo novodobá typologie?“ (bigorektik a gynoidně obézní muž) byl poněkud provokativní název workshopu, který jsem měla možnost prezentovat a spolu se zúčastněnými kolegy si zodpovídat na dané otázky. V následujícím příspěvku si přiblížíme téma i prostřednictvím kazuistik…
středa, 11 březen 2020 17:33

Pětadvacetkrát stačí

Institut rodinné terapie Praha další ročníky komplexního vzdělání v rodinné terapii neotevírá. Komplexní vzdělání v rodinné terapii jsme otevírali každoročně, celkem pětadvacetkrát.
neděle, 08 březen 2020 13:48

Zemřel PhDr. Vratislav Strnad

1.3.2020 zemřel náš kolega, jeden ze zakládajících členů SOFTu, PhDr. Vratislav Strnad. Vráťa byl psychoterapeut, lektor a supervizor; systemik a analytik v jedné osobě. Děkujeme za vzpomínku na něj. Datum pohřbu ještě není určeno, budeme vás informovat.  
S mužsko-ženským tématem, tedy přesněji s tématem partnerství muže a ženy, jejich pozic a vztahů, se v posledních letech setkávám poměrně často: v mém současném výcviku rodinné terapie v LIRTAPSu, ale už i před tím, nejen v mém vlastním životě, ale i v životech mých blízkých, kamarádů, nebo třeba i…
Společenský vývoj v České republice přinesl nový fenomén: Mezi rozvádějícími se manžely a rozcházejícími se páry je stále více takových, jejichž společné dítě nebo děti ještě nedosáhly ani školního věku.
Ing. Arch. Eva Barešová je lektorka a garantka kroužku Když se máma a táta rozcházejí. Kroužek je určen pro děti ve věku 7-12 let, které procházejí obdobím velkých změn v souvislosti s rozvodem/rozchodem rodičů. Rozvedených rodin je dle statistik velice mnoho a ještě větší číslo by se týkalo rodin rozejitých, rozpadlých.
Andrologie, tedy pánské lékařství - česky to zní trochu legračně (na rozdíl od vžitého ženského lékařství) - je podobor urologie, který se zabývá sexuálním a reprodukčním zdravím muže. Kdo tedy jiný než androlog, by měl být povolán k tomu, aby se vyjádřil k otázce, zda spíše sociologicko-filozofický pojem krize mužství, má…
Shrnutí: Tento článek byl původně napsán pro Aktuálně.cz. Ačkoliv je Martin Fendrych na poli rodinné a systemické terapie spíše laik, vidí věci v širokém kontextu. Tradiční rodina? Téma, které je společensky aktuální, často spojované s pojmy "krize, ohrožení". Hýbe společností a i na SOFTforu bylo velmi "živé". Co je tedy tradiční rodina v této netradiční…
V textu se opíráme o vlastní osobní zážitky a profesní zkušenosti a dále o práce, které vedly Naďa Špatenková na olomoucké univerzitě a Zdeňka Dohnalová na brněnské univerzitě. Také budeme citovat zjištění mezi kolegy, kteří se nedávno zúčastnili workshopu Truchlící muži na sympoziu rodinných a systemických terapeutů s tématem mužství v krizi.
Bezpochyby jsme svědky vývojové krize mužství – u jedinců, v rodinách i ve společnosti. Přednáška, která tento jev zevrubně reflektuje, kombinuje poznatky vývojové psychologie, postřehy z psychoterapeutické praxe, data a hypotézy ze sociologických výzkumů i prvky dobré praxe Ligy otevřených mužů. Zvláštní pozornost je věnována otcům a otcovství.
středa, 02 říjen 2019 14:01

Hornová Lucie: Konference EFTA v Neapoli

Strana 2 z 10