Od 7. do 10.září 2022 proběhla ve slovinské Lublani 11. evropská konference rodinné terapie EFTA s názvem: Systémové rezonance a interference.

Do půvabného hlavního města Slovinska Lublaně, kde na každém rohu lze obdivovat architektonické skvosty Josipa Plečnika, se v předvečer zahájení konference sjelo více než 1000 účastníků, mezi nimi i 15 rodinných terapeutů z České republiky. Za čtyři dny zaznělo ve 25 sálech na 3 místech v Lublani na 400 příspěvků autorů nejen z Evropy, ale i z Turecka, USA a Kanady. Sály byly přeplněné, čemuž pomohl i vytrvalý déšť po většinu dní konference.

Bylo těžké si vybrat z tak nabitého programu! Souběžně probíhaly workshopy, panelové diskuse, zvané přednášky, kulaté stoly…. Témata sdělení byla různá, od kazuistik, přes ukázky „jak pracuju s klienty“, výzvy, které přináší každodenní práce v praxi rodinného terapeuta, přes problematiku legislativy v řadě zemích.

Část konferenčního času byla věnována vzpomínce na Mony Elkaïma, který zemřel v roce 2020. Mony stál u zrodu EFTA a měl velký podíl na rozvoji systemické rodinné terapie v Evropě.

Skvostné zamyšlení nad násilím okolo nás, které se odráží v rodině, přednesla Holanďanka Justine van Lawick. Vzrušenou diskusi vyvolala přednáška slovinské kriminoložky Renaty Saleci o apatii a agresi v době post-faktické.

Bylo možné vyslechnout i obecně terapeutická témata, plnou přednáškovou síň měl workshop Petera Robera na téma regulace emocí terapeuta v sezení s rodinou. Rovněž tak workshop o specifitě trápení LGBT komunity a práce s těmito klienty praskal ve švech. Velmi úspěšný byl i workshop o neverbální technice „Beckoning“, dovolili jsme si termín přeložit jako „Vábení“, kterou autorky Eda Arduman z Turecka a Annette Kreuz Smolinski ze Španělska představily jako neverbální techniku vhodnou u párů, které se „zasekly“ v začarovaném kruhu obviňování a hádek a my spolu s nimi v terapii. Dalšími tématy byly například práce s vysoce konfliktními rodinami a mnoho dalších. Velká část prostoru konference byla věnována výzkumu v oblasti rodinné terapie, dvě zvané přednášky vyšly z úst Güntera Schiepeka z Rakouska, nad budoucností výzkumu v systemické rodinné terapii se zamýšlel Němec Matthias Ochs, zazněla řada výsledků větších i menších kvalitativních výzkumů a naše Lucie Hornová přednesla sdělení o praktickém výzkumu. Doufáme, že ji uslyšíme na toto téma mluvit i na některé konferenci u nás doma. Tak jako obvykle, i zde jsme mohli zaznamenat těžkosti při porozumění si mezi vědeckou akademickou obcí a vědci z praxe, kdy, bohužel, smysl výzkumu jednoho tomu druhému uniká a obráceně.

Posledním příspěvkem konference bylo společné sdělení terapeutek Marie Borcsy z Německa a Valerie Pomini z Řecka s názvem Virtuální vztahy a systemická terapie: ke kybernetice 3.řádu. Mapovaly roli informačních a komunikačních technologií pro udržování spojení a vztahů mezi lidmi v době covidové a jejich využití v systemické terapii, kdy se tyto technologie staly nepostradatelnou součástí péče o duševní zdraví. Ve své studii pozorovaly masivní změnu používání těchto technologií v terapii a rovněž i změnu ve vztahu k on-line sezením, studie probíhala mezi lety 2017 a 2021. Kromě dat kvantitativních a kvalitativních přednesly i řadu otázek etických a bezpečnostních a řadu velmi zajímavých postřehů odkazujících ke kybernetice 3. řádu se znepokojivou otázkou, kdo je v tomto uspořádání vlastně pozorovatelem?

Jak témata byla různá, tak i kvalita sdělení kolísala, nicméně jazyková úroveň většiny přednášejících byla velmi dobrá, srovnáme-li to s výkony na konferenci před 4 lety v Neapoli. Nebo jsme možná měli šťastnou ruku při výběru přednášek či workshopů, které jsme absolvovali.

V rámci konference proběhly i volby nového prezidenta EFTA a volby do rad všech tří organizací EFTA – NFTO (sdružuje zástupce participujících evropských zemí), TIC (organizace výcvikových institutů) a SIM (organizace individuálních členů). Do čela rady EFTA byla zvolena Umberta Telfener z Říma, která tak vystřídala Monicu Whyte z Irska. Ta odvedla velmi poctivou a náročnou práci mimo jiné i na nových stanovách EFTA, které byly přijaty v červnu tohoto roku na setkání NFTO v Černé hoře. Doufejme, že Umberta bude pokračovat i nadále v rozvíjení spolupráce a sounáležitosti mezi systemickými rodinnými terapeuty nejen na evropské úrovni, ale i mimo hranice Evropy. V čele NFTO zůstává i nadále Hans Christian Michaelsen z Norska a naše Lucie Hornová se stala místopředsedkyní NFTO, k čemuž gratulujeme. V rámci Valné hromady též byly předány ceny EFTA za dlouholetý přínos a loajalitu EFTA, a též za přínos k rozvoji rodinné terapie na evropské úrovni.

Atmosféra, i přes překvapivé příspěvky ve francouzštině francouzskými kolegy, kteří na svém rodném jazyce tvrdošíjně trvali, aniž by byl zařízen překlad (jak těžké je se vymanit z některých stereotypů…), byla pospolitá a velmi přátelská.

Rovněž i v české skupině vládl přátelský duch, společně jsme vytvořili seznam zajímavých příspěvků a zajímavých přednášejících. Velmi pravděpodobně se můžeme na někoho ze zahraničních přednášejících těšit již příští rok na Symposiu rodinné terapie ve Vranově u Brna.

Kde a jak se bude konat příští evropská konference je ještě ve hvězdách, vzhledem ke klimatické krizi a velké zátěži konference na životní prostředí jsou diskutovány různé varianty hybridní formy konference, částečně ve virtuálním prostoru. Nic ale není definitivní, tedy, nechme se překvapit…

Po dvou náročných „covidových" letech, kdy se každoroční setkání Evropské asociace rodinných terapeutů (EFTA) odehrávala v on-line prostoru, se zástupci národních asociací evropských zemí konečně „naživo" společně sešli ve dnech 26.-29.6.2022. Setkání s názvem „Příběhy kreativity a resilience v době krize" se konalo v Černé hoře, v městečku na pobřeží Jaderského moře, nesoucí fantazii provokující jméno Bar. Balkánská pohostinnost a radost z osobních setkání po tak dlouhé době vytvářely vřelou atmosféru po celou dobu setkání.

O naší době se někdy říká, že je dobou hledání identit. Osobní identita je předmětem reflexe, zkoumání a výběru; ne vše, co mi je společností či rodinou připsáno, přijímám. Otázka Kým jsem a nejsem se pojí i s nezbytnou otázkou Kým mohu být. Identita není chápána jen jako fixní stav, ale jako proces, v němž figurujeme jako aktéři. Mluvíme také o fluidní identitě. 

V minulém článku jsme mluvili o Čtyřkomponentové teorii lásky, podle které ve vztazích hrají hlavní roli čtyři základní pilíře – vášeň, intimita, závazek a spiritualita. Jsou to čtyři pilíře, které určují povahu daného vztahu. Ukázali jsme si 16 typů lásky, které jsou sice zjednodušením, ale mohou nám pomoci porozumět určitým specifikům daného vztahu.

Téma předneseno na XXXIII. Bohnických sexuologických dnech 25.2.2021. Pro potřeby rodinných terapeutů upraveno a rozšířeno.

Na našich pracovištích v Praze a Liberci přijímáme do rodinné terapie stále častěji rodiny s dospívajícími, kteří trpí genderovou dysforií (GD) (Littman , 2018).

úterý, 01 červen 2021 14:28

Úlehla Ivan: Zážitek a sebezkušenost

Po různých peripetiích a nedorozuměních ve mně narostla chuť podnítit debatu o sebezkušenosti. Je to tradiční, zavedená a takřka nezpochybnitelná součást psychoterapeutických výcviků. Nechci ji zpochybňovat! Chci znevážit samozřejmost, s níž je brána jako něco, čemu přeci všichni rozumějí. Ve všech nabídkách, ale i podmínkách, je na předních místech. Tím spíš bych o ní rád vedl odbornou debatu. A vstoupím do ní osobní zkušeností.

Dlouho plánovaný Den rodinné terapie je za námi. Proběhl 13. dubna 2021. Tentokrát jsme zvolili online variantu, která nám mimo jiné přinesla tu výhodu, že máme audio i video záznam. Děkujeme všem přednášejícím za poutavé příspěvky a za možnost jejich zveřejnění.

Pokud raději posloucháte, tak pro vás je tu audio záznam.

Už dlouho jsem se chystal napsat článek o potenciálu vztahové terapie závislosti, a tak jsem velice uvítal „nakopnutí“, které před časem přišlo skrze rozhovor s Pavlem Ratajem. Aktivity tohoto párového terapeuta sleduji poslední dobou s velkým zájmem. Pavel Rataj je jedním z těch odborníků, který dokáže přiblížit terapeutickou práci veřejnosti tak, že je to zajímavé a inspirativní i pro odborníky. Přináší svěží vítr do našeho oboru, jeho vyjadřování je srozumitelné, a přitom není zjednodušující ani banální. Před nedávnem jsem s ním také velice souzněl, když kritizoval psychoterapeuty, kteří po dokončení sebezkušenostního výcviku jakéhokoliv typu začnou nabízet terapii skupinovou, individuální, párovou a rodinnou, aniž by prošli specializační průpravou v těchto modalitách.

pondělí, 18 leden 2021 19:20

Zemřel Mony Elkaïm

Smutná zpráva z Bruselu. 20. listopadu zemřel spoluzakladatel Evropské asociace rodinné terapie a její bývalý prezident Mony Elkaïm. Bylo mu 79 let.

Strana 1 z 19