Po dvou náročných „covidových" letech, kdy se každoroční setkání Evropské asociace rodinných terapeutů (EFTA) odehrávala v on-line prostoru, se zástupci národních asociací evropských zemí konečně „naživo" společně sešli ve dnech 26.-29.6.2022. Setkání s názvem „Příběhy kreativity a resilience v době krize" se konalo v Černé hoře, v městečku na pobřeží Jaderského moře, nesoucí fantazii provokující jméno Bar. Balkánská pohostinnost a radost z osobních setkání po tak dlouhé době vytvářely vřelou atmosféru po celou dobu setkání.

O naší době se někdy říká, že je dobou hledání identit. Osobní identita je předmětem reflexe, zkoumání a výběru; ne vše, co mi je společností či rodinou připsáno, přijímám. Otázka Kým jsem a nejsem se pojí i s nezbytnou otázkou Kým mohu být. Identita není chápána jen jako fixní stav, ale jako proces, v němž figurujeme jako aktéři. Mluvíme také o fluidní identitě. 

V minulém článku jsme mluvili o Čtyřkomponentové teorii lásky, podle které ve vztazích hrají hlavní roli čtyři základní pilíře – vášeň, intimita, závazek a spiritualita. Jsou to čtyři pilíře, které určují povahu daného vztahu. Ukázali jsme si 16 typů lásky, které jsou sice zjednodušením, ale mohou nám pomoci porozumět určitým specifikům daného vztahu.

Téma předneseno na XXXIII. Bohnických sexuologických dnech 25.2.2021. Pro potřeby rodinných terapeutů upraveno a rozšířeno.

Na našich pracovištích v Praze a Liberci přijímáme do rodinné terapie stále častěji rodiny s dospívajícími, kteří trpí genderovou dysforií (GD) (Littman , 2018).

úterý, 01 červen 2021 14:28

Úlehla Ivan: Zážitek a sebezkušenost

Po různých peripetiích a nedorozuměních ve mně narostla chuť podnítit debatu o sebezkušenosti. Je to tradiční, zavedená a takřka nezpochybnitelná součást psychoterapeutických výcviků. Nechci ji zpochybňovat! Chci znevážit samozřejmost, s níž je brána jako něco, čemu přeci všichni rozumějí. Ve všech nabídkách, ale i podmínkách, je na předních místech. Tím spíš bych o ní rád vedl odbornou debatu. A vstoupím do ní osobní zkušeností.

Dlouho plánovaný Den rodinné terapie je za námi. Proběhl 13. dubna 2021. Tentokrát jsme zvolili online variantu, která nám mimo jiné přinesla tu výhodu, že máme audio i video záznam. Děkujeme všem přednášejícím za poutavé příspěvky a za možnost jejich zveřejnění.

Pokud raději posloucháte, tak pro vás je tu audio záznam.

Už dlouho jsem se chystal napsat článek o potenciálu vztahové terapie závislosti, a tak jsem velice uvítal „nakopnutí“, které před časem přišlo skrze rozhovor s Pavlem Ratajem. Aktivity tohoto párového terapeuta sleduji poslední dobou s velkým zájmem. Pavel Rataj je jedním z těch odborníků, který dokáže přiblížit terapeutickou práci veřejnosti tak, že je to zajímavé a inspirativní i pro odborníky. Přináší svěží vítr do našeho oboru, jeho vyjadřování je srozumitelné, a přitom není zjednodušující ani banální. Před nedávnem jsem s ním také velice souzněl, když kritizoval psychoterapeuty, kteří po dokončení sebezkušenostního výcviku jakéhokoliv typu začnou nabízet terapii skupinovou, individuální, párovou a rodinnou, aniž by prošli specializační průpravou v těchto modalitách.

pondělí, 18 leden 2021 19:20

Zemřel Mony Elkaïm

Smutná zpráva z Bruselu. 20. listopadu zemřel spoluzakladatel Evropské asociace rodinné terapie a její bývalý prezident Mony Elkaïm. Bylo mu 79 let.

středa, 06 leden 2021 16:41

Kukla Vojtěch: Seriál o lásce

 

Súhrn: Uvedený text sa zaoberá tematikou súvisiacou s generáciami a generačnými rozdielmi v etických hodnotách. Prináša náhľad na štyri aktuálne aktívne a najpočetnejšie generácie – generáciu Baby Boomers, generáciu X, generáciu Y a generáciu Z. Etické hodnoty v texte rozdeľuje podľa troch dimenzií – na autonómne, spoločenské a spirituálne hodnoty. Spolu so zisteniami z iných výskumov predkladajú autorky aj svoj výskum, ktorým sa prostredníctvom náhľadov pre potreby práce s rodinou pokúsili čo najviac priblížiť, ako môžu rodinní príslušníci medzigeneračne reagovať.

Strana 1 z 19