SOFTforum: Aktuální články

pátek, 30 listopad 2018 18:54

Eva Labusová: (Ne)rodič

Zamyšlení nad dokumentem Jany Počtové a nad stavem současné (ne)rodiny
Kazuistika: Metoda rané intervence u batolat O.T.A., přechod od autismu ke zdravému vývoji za využití tréninku rodičů bez přímé práce s dítětem – 8 setkání v průběhu 18 měsíců (18-36 měsíců)
Úvod: Pojď, budeme si hrát na vaření oběda….. Tak jo….ty budeš maminka a já budu máma!
Úvod: K tématu jsem psala i do Softfóra víc než dost. Šéfredaktorka Marie Soukupová mě pozvala k reflexi -  milé pozvání se neodmítá. Koneckonců mě to pořád zajímá.
středa, 03 říjen 2018 05:47

Brodová Lea: Co je to rodina?

Shrnutí: poznámky k tématu nadcházejícího Dne rodinné terapie
Shrnutí: Lidská sexualita je nesmírně komplexní a býváme někdy v pokušení ji zjednodušovat. Několik příběhů klientů nám ukáže, co všechno se může do sexuálního prožívání v partnerském vztahu promítat, včetně osobnostní křehkosti či nezralosti. Ne vždy homosexuální nebo heterosexuální preference skutečně znamená, že dotyčný je zároveň takto sexuálně orientovaný. A když do…
Anotace: Kazuistika popisuje terapii týkající se dávných vzpomínek na sexuální obtěžování v dětství dívky. V průběhu je využíváno především práce s příběhem rodiny a snaha o rozšíření kontextu celé události.
čtvrtek, 28 červen 2018 13:49

Schönová Kateřina: Kazuistika

Anotace: V článku je popsána rodinná terapie u chlapce, kterého přivedly potíže s chováním a konflikty ve škole. Je v ní ukázáno, jak přizvání dalšího člena rodiny pomůže rozšířit kontext a odhalit témata, která doposud zůstávala skryta.
Souhrn: Esej psaná klientkou, sdílená v kontextu rodinné terapie s jednotlivcem
Souhrn: V souladu s přístupem Virginie Satirové se ve svém příspěvku autorka zaměřuje hlavně na pozitivní přínos - zdroje, které můžeme z transformační systemické terapie podle Satirové čerpat pro náš profesní a osobní růst. 
Milé kolegyně a kolegové, v nedávné době jsme se na Vás obrátili s prosbou o zpětnou vazbu k pořádání otevřených seminářů rodinné terapie.  Děkujeme všem, kteří jste se vyjádřili a pomohli nám tak v uvažování jak dál. Na základě Vašich odpovědí (celkem 49) jsme se rozhodli v pořádání otevřených seminářů i nadále pokračovat. Budou se…
Recenze knihy psaná pro nakladatelství Portál
Souhrn: autorka vypráví příběh rodiny, kterou měla 7 let v péči. Popisuje terapeutické zásahy, které nevedly k výraznějším změnám-společná práce s rodinou, individuální péče o matku, individuální psychoterapie obou sester, medikace, opakované hospitalizace. Obě sestry celou školní docházku ve škole nemluvily. Až změna kontextu, přechod na střední školu, přinesla změnu u obou dívek.
čtvrtek, 09 listopad 2017 17:48

Pöslová Blanka: Perfect day

Souhrn: Autorka příspěvku popisuje program Dne rodinných terapeutů, jak jej zažila a prožila. K některým podnětům přidává své komentáře a zamyšlení, která samozřejmě ještě dále v mysli pracují.
Souhrn: Článek pojednává o situaci, kdy má terapeut pocit, že se práce s rodinou z nějakého důvodu nedaří. Na co se zaměřit? Co zkoumat a čím se zabývat? Autor předkládá několik myšlenek k tématu Nepovedené případy, nad kterým jsme se zamýšleli v Den rodinné terapie.
Strana 1 z 2