SOFTforum: Aktuální články

Shrnutí: Tento článek byl původně napsán pro Aktuálně.cz. Ačkoliv je Martin Fendrych na poli rodinné a systemické terapie spíše laik, vidí věci v širokém kontextu. Tradiční rodina? Téma, které je společensky aktuální, často spojované s pojmy "krize, ohrožení". Hýbe společností a i na SOFTforu bylo velmi "živé". Co je tedy tradiční rodina v této netradiční…
V textu se opíráme o vlastní osobní zážitky a profesní zkušenosti a dále o práce, které vedly Naďa Špatenková na olomoucké univerzitě a Zdeňka Dohnalová na brněnské univerzitě. Také budeme citovat zjištění mezi kolegy, kteří se nedávno zúčastnili workshopu Truchlící muži na sympoziu rodinných a systemických terapeutů s tématem mužství v krizi.
Bezpochyby jsme svědky vývojové krize mužství – u jedinců, v rodinách i ve společnosti. Přednáška, která tento jev zevrubně reflektuje, kombinuje poznatky vývojové psychologie, postřehy z psychoterapeutické praxe, data a hypotézy ze sociologických výzkumů i prvky dobré praxe Ligy otevřených mužů. Zvláštní pozornost je věnována otcům a otcovství.
úterý, 18 červen 2019 13:22

Zemřel Jiří Kubička (1952-2019)

Jiří Kubička pracoval po studiu psychologie na FFUK ve Výzkumném ústavu psychiatrickém. Léta pak působil na Dětské psychiatrické klinice v Motole, později vedl psychologické oddělení ve VFN a na Palatě. Jeho směřování zásadně ovlivnil primář MUDr. Jan Špitz na dětské psychiatrické klinice, který v té době rozvíjel a promýšlel přístupy rodinné terapie.…
Souhrn: Tento článek vznikl na základě mého workshopu o vědomém pohybu a relaxaci, který proběhl na konferenci o dětské psychoterapii. Chtěla jsem vnést do světa dětské psychoterapie více pohybu, sdílet své zkušenosti a pohybové experimenty s ostatními. Pokusila jsem se nabídnout terapeutům nahlédnutí do světa dětské jógy a inspirovat je hravým,…
Souhrn: Příspěvek (přednesen na Dni rodinné terapie dne 9. 4. 2019) je zaměřen na komunikaci s  preverbálním dítětem a jeho matkou (rodiči) se záměrem pomoci rodičům porozumět jejich vlastnímu dítěti a radovat se z jeho spontaneity a tím mu přirozeně pomáhat v jeho vývoji. 
Dyadická vývojová psychoterapie (DDP) je speciálním typem rodinné terapie, který se zaměřuje na děti vyrůstající v náhradních rodinách, které zažily opuštění či ztrátu své biologické rodiny a v mnoha případech byly vystaveny zanedbávání, týrání nebo zneužívání. V prvních měsících a letech si nevytvořily jisté citové pouto k jedné blízké a bezpečné vztahové osobě a…
     Týdně, jako párový psychoterapeut, sedím ve své pracovně až s dvaceti páry, které mne vyhledají, abychom zkusili najít cestu pro jejich vztah nebo aspoň pro ně samotné. Jsou to páry nejodvážnější. Jsou často bezradní, bezmocní, zranění, bolaví, naštvaní, odcizení, nedocenění, a přesto to nevzdávají. Hledají pomoc, hledají cestu, hledají…
Strana 1 z 3