Sympozium 2015: Slepé uličky v rodinné terapii


Sympozium rodiné terapie 2015 se konalo v Golf & Spa Kunětická Hora v době od 19. do 21. března 2015.

Program:

Pátek

Lucie Hornová, Milan Pilát:

My ve slepých uličkách, slepé uličky v nás – zahájení sympozia

Hana Librová (Katedra environmentálních studií FSS MU Brno):

Téma vyhrazeno (environmentální reflexe vývoje společnosti) 

Tomáš Němeček (novinář, právník, politik):

Jak ošetřit právní rizika v terapeutické praxi (poskytování informací, informovaný souhlas, institut důvěrníka a podpůrce)

 

Pátek blok druhý 11.00 – 12.30

Jaroslav Hroch (Katedra psychologie FSS MU Brno):

Téma vyhrazeno (filozofie jazyka – společné rysy Gadamerova a Bachtinova hermeneutického myšlení)

Tomáš Řiháček (Katedra psychologie FSS MU Brno):

Metody zkoumání účinnosti (nejen rodinné) terapie

Jarmila Tolimatová:

Český překlad a možnosti práce s metodou SCORE

 

Pátek blok třetí 14.00 – 15.30

Zdeněk Macek & Ivan Úlehla (GI Praha):

Rodinná terapie – slepá ulička?

Vladislav Chvála & Ludmila Chválová Trapková (SKT Liberec):

Opomíjíme bio-psycho-sociální pojetí v rodinné terapii?

Jiří Kubička (Institut rodinné terapie Praha):

Co zůstalo z konceptu neutrality?

 

Pátek blok čtvrtý 16.00 – 17.30 (moderované diskusní skupiny)

Slepé uličky, vyhoření a naděje v terapeutově životě a praxi

Porucha systému, porucha osobnosti? (práce s náročným klientem)

Agresivita a závažný konflikt v rodině

 

17.45 – 18.30

Společná reflexe diskusních témat

 

Sobota 9.00 – 9.30

Blanka Pöslová:

            SOFT okénko: Společnost rodinných a systemických terapeutů

Lucie Hornová:

Současné trendy v evropské rodinné psychoterapii - 25let European Family Therapy Asociation (EFTA)

 

Sobota blok pátý 9.30 – 11.00: (workshopy)

Karel Balcar, PVŠPS Praha:

Cvičení v rodinné terapii metodou hraní rolí

Tomáš Němeček (Praha):

Právní rizika v terapeutické praxi...

Darina Fialová (Ambulance klinické psychologie Rychnov n. Kněžnou), Radek Bořek:

Práce s impassem a možnosti využití procesové diagnostiky (prolínání Gestaltu a rodinné terapie)

 

Sobota blok šestý 11.30 – 13.30

Lucie Hornová (Ambulance klinické psychologie, Rychnov nad Kněžnou):

Vzdělávání v supervizi na Tavistocké klinice (UK)

Marek Orko Vácha (Ústav etiky 3, LF Karlovy univerzity):

Zdraví je celek. Opravdu.

 

Sobota blok šestý 13.30 – 14.00

Závěrečná reflexe a zakončení sympozia