Akreditace supervizora rodinné/systemické terapie

Kvalitní supervize je základním prvkem celoživotního vzdělávání každého psychoteraputa. Rodinný/systemický terapeut by měl mít možnost specializované supervize právě této části své praxe. Akreditovaní supervizoři SOFTu jsou zárukou kvalitní supervize rodinné/systemické terapie.
 

Podmínky

  1. Členství v SOFTu a akreditace rodinného/systemického terapeuta.

  2. Nejméně 15 let praxe v oblasti rodinné a systemické terapie.

  3. Nejméně 150 hodin vlastní supervize, z toho min. 100 hodin u supervizorů SOFT. Do tohoto počtu se započítává i výcviková supervize.

  4. Vedení uceleného vzdělávacího programu v oblasti pomáhajících profesí - min. 200 hodin nebo zkušenost s vedením pracoviště či týmu v rozsahu min 3 roky.

  5. Absolvování akreditovaného supervizního výcviku, zaměřeného především na supervizi psychoterapeutické práce s klienty.

Tyto podmínky platí od roku 2016.
 

Žádost o akreditaci

Žádost o akreditaci můžete vyplnit zde:
Vyplnit žádost