Akreditace


Smyslem akreditací je vytvořit seznamy terapeutů, supervizorů a programů rodinné/systemické terapie, které splňují kvalifikační podmínky, což je základním předpokladem posyktnutí kvalitní služby.