SOFT | Společnost rodinných a systemických terapeutů

SOFT byl založen po Světovém kongresu rodinné terapie, který uspořádal MUDr. Petr Boš se spolupracovníky v roce 1987 v Praze. V roce 2000 byl SOFT přeměněn na národní společnost rodinných a systemických terapeutů. Od té doby je také členem EFTA (European Family Therapy Organization).

Cíle a poslání SOFTu

  • Sdružuje odborníky různých profesí pracující v oblasti systemické a rodinné terapie.
  • Vytváří národní standardy rodinné terapie, zajišťuje akreditační proces, pečuje o vzdělávání v rodinné a systemické terapii.
  • Podporuje publikační činnost, výzkumné programy a pořádání odborných akcí.
  • Zastupuje své členy v mezinárodních organizacích.
  • Vydává odborný bulletin SOFTforum