Valná hromada SOFT 2022


Na Dni rodinné terapie v Praze proběhla dne 11. 10. 2022 Valná hromada SOFT.

Přítomno bylo 28 členů.

 

Zápis z Valné hromady

Členská základna

Celkový počet členů: 192

v roce 2022 jsme zatím přijali 21 nových členů

V SOFT bylo dlouhodobě poměrně velké množství neplatičů členských příspěvků, které jsme opakovaně oslovovali s žádostí o platbu. Zároveň jsme s některými členy ztratili kontakt, protože např. změnili emailovou adresu a i přes hledání na internetu se nám je nepodařilo vypátrat, proto máme letos o 90 členů méně. Ne všechny jsme vyloučili my, někteří se rozhodli sami.

 

Výbor

Na VH 7. 10. 2021 byly zvoleny tyto členky výboru: Blanka Pöslová (předsedkyně), Helena Franke, Klára Kolátorová, Anna Klimešová, Laďka Doležalová.

 

Odborná rada

Na VH 7. 10. 2021 byli zvoleni tito členové: Zdeněk Macek (předseda OR), Helena Uhlířová, Milan Pilát.

 

Národní delegát

Na VH 7. 10. 2021 zvolena Jana Peichlová, která SOFT zastupovala na konferenci EFTA v Černá Hoře ve dnech 26. – 29. 6. 2022. Její zpráva ze setkání je k nalezení ve Softforu na našem webu.

 

Certifikovaní rodinní terapeuti

Celkový počet: 151

V roce 2022 jsme zatím certifikovali 8 terapeutů.

Od letošního roku musí být všichni certifikovaní terapeuti zároveň našimi členy.

Nově mají všichni certifikovaní terapeuti vystaven certifikát s neomezenou platností.

 

Certifikovaní rodinní supervizoři

Celkový počet: 24

V roce 2022 jsme certifikovali 2 supervizory.

 

Pravidelné akce

Dny rodinné terapie

 - 12. 4. Biosyntéza

- 11. 10. Pediatrie a RT

Otevřené semináře

- letos – 7. 6. Modelování rodiny – zrušeno pro nízký zájem

- zveme na 29. 11. 16:00 – 19:00, kazuistika absolventa výcviku GI, supervizor Zdeněk Macek, kapacita 10 účastníků, cena 300 Kč

Sympozium rodinné terapie 2023

- téma: Přetížení a odlehčování: Rodinná terapie  v kontextu doby, 4. - 6. 10. ve Vranově u Brna

 

Softforum

Děkujeme Marii Soukupové za práci a všem, kdo posílají příspěvky.

Stále hledáme nového redaktora, který by forum spravoval – Helena Franke uvažuje o redakční práci.

Za rok 2022 přibyl 1 článek + další budou ze Dne RT.

 

Účet a hospodaření

Aktuální stav na účtu k 25. 9. 2021: 365 631,42 CZK

Zaplacené příspěvky za 2022: 133 + 53 nedoplatků z předchozích let

 

 

Praha 11. 10. 2022                                                           zapsala: Jitka Motýľová