středa, 08 leden 2020 16:32

Franke Helena: Ohlédnutí za sympoziem rodinné terapie

Napsal(a)

Ohlédnutí za sympoziem rodinné terapie (Vranov u Brna 26. – 28. 9. 2019)

Rodinná terapie a muži aneb Je mužství v krizi?

Milé kolegyně a kolegové,

čas letí jako voda a já konečně plním slib, který jsem dala Marii Soukupové a píši malé ohlédnutí za uplynulým sympoziem rodinné terapie, které se uskutečnilo na konci září ve Vranově u Brna.

Sama sebe se ptám, proč mi to tak dlouho trvalo? Odpověď je vcelku jednoduchá. Neměla jsem čas. Od září se, tradičně, nahrnulo tolik povinností, pracovních i rodinných, že prostě psát nešlo. Ano, času se mi nedostává a možná v tom nejsem sama?  O to víc si cením toho, že jsme se zase po dvou letech sešli a že to setkání bylo moc příjemné a inspirativní.

Děkuji v první řadě našim pozvaným řečníkům, kteří na sympoziu vystoupili. Děkuji všem kolegům, kteří vedli inspirativní workshopy. Děkuji všem posluchačům, kolegyním a kolegům, kteří přijeli a přispěli ke skvělé atmosféře celého setkání. V neposlední řadě děkuji také svým kolegům z výboru SOFTU a všem dalším, kteří se na organizaci sympozia podíleli.

Letošní sympozium si vzalo za cíl prozkoumat muže a mužství v kontextu rodinné terapie. Už samotný titul akce ukazuje, že jsme si položili vcelku provokativní a kontroverzní otázku a to, zdali je mužství v krizi.

Již tradičně zveme na sympozium rodinné terapie odborníky i z jiných oborů. Je pro nás důležité udržovat kontakt a především dialog s jinými obory a vědními disciplínami. Je užitečné se na vlastní kůži přesvědčit, že přestože se někdy díváme na to samé a mluvíme o tom samém, uvažujeme a konáme odlišně.

Naším záměrem bylo sestavit pestrý program, který poskytne prostor těm, kteří se tématem mužství v České republice aktuálně zabývají. Pro nás to byli tentokrát představitelé sociologie, lékařství, poradenství, psychologie, rodinné terapie, psychoterapie a církve.

Sestavit program sympozia byla alchymie. Ingrediencemi byli řečníci, jejich témata, prostory a technické vybavení sálů a pak se ukázalo, že i různé rodinné oslavy a jiné závazky řečníků, které se nám do dramaturgie začaly míchat. I přes všechny nepříznivé okolnosti se nám podařilo procházet tématem systematicky. Tedy od sociologie, přes psychologii, spirituálno, partnerské vztahy až k intimním tématům těla a duše – k plození, rození, zrození, k odcházení, ztrátám, koncům, truchlení a hledání nových cest a začátků.  

Pojďme si nyní, i prostřednictvím pár fotografií připomenout, jak jsme tématem procházeli.

Hned úvodní debatní panel některých představitelů Výboru SOFT (Michael Chytrý, Zuzana Hrušková, Helena Franke, Blanka Pöslová, Zdeněk Macek) ukázal, že kromě toto, že otázka je kontroverzní a provokativní tak je především velice těžká. Proč? Snad za sebe mohu říct, že se mi těžko hledala v některých chvílích slova. Chvilkami jsem měla dojem, že v debatě téma příliš zobecňujeme nebo zjednodušujeme. Každý z řečníků si připravil otázku, kterou si v souvislosti s tématem sympozia položil. Najít odpovědi nebylo vždy naším cílem, spíš jsme chtěli „načechrat“ a otevřít směry, kterými můžeme o daném tématu uvažovat.

Odpovědi na některé otázky a úvod do problematiky jsme naopak očekávali od „odborníka na muže“ PhDr. Martina Járy. Ten založil před mnoha lety organizaci LOM – Ligu otevřených mužů a v přednášce velice poutavě představil organizaci, její náplň a témata současných českých mužů.

Po „Zprávě o stavu českých mužů“ Martina Járy vystoupila socioložka Doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. a představila nám jak o mužích a mužství přemýšlí z pozice genderové expertky ona.  Na tomto místě bych chtěla ocenit, že kolegyně naše pozvání přijala a statečně čelila dotazům a komentářům z publika.

Druhý den jsme se už zanořili hlouběji do psychologických a rodinně terapeutických hlubin.  Úvodní sobotní přednáška Prof. PhDr. Lenky Šulové. CSc. na téma „Význam otce pro raný psychosomatický vývoj dítěte“ byla účastníky sympozia hodnocena jako nejpodnětnější příspěvek. Lenka Šulová v ní velice poutavým a vtipným způsobem upozornila na důležité rozdíly mezi mateřských a otcovských chováním a jejich význam nejenom pro vývoj dítěte, ale pro fungování celé rodiny.

Mohli bychom uvažovat o rodině, kdybychom vynechali pár? A mohli bychom uvažovat o páru, kdybychom vynechali sexualitu? Kolegové Plas, CSB a Mgr. Lucie Sitařová, CSB nás nejprve v přednášce naladili na téma „Sexuální polarita – proč muže bolí srdce...obě“,  a potom v následném workshopu to bez všech pochyb rozbalili na plné koule. Ti, kteří chtěli okusit sílu tělesného kontaktu mezi mužem a ženou a trochu zaexperimentovat se svými hranicemi si užili dynamických 90 minut plných tance, hudby a smíchu. Paralelní workshopy MUDr. Brodové a Doc. Šmídové nebyly asi tak hlasité, ale věřím, že se povedly.

Odpolední přednáška ThLic. Mgr. Petra Glogara představila posluchačům mužské přechodové rituály, kterým se řečník věnuje již řadu let. Poznámka v diskuzi, že „jediná žena, která je navštívila, byla Ludmila Trapková“ byla tím nejlepších přemostěním do přednášky terapeutického páru PhDr. Ludmily Trapkové a MUDr. Vladislava Chvály na téma „Vývoj mužství (a ženství) v rodinách. Svým osobitým způsobem přednášení nechali posluchačům zažít, že mluvit o mužství nemá smysl bez ženství a naopak.

To, o čem se na sympoziu ve Vranově, k mé velké lítosti nemluvilo, bylo to, že Lída oslavila před časem životní jubileum. Ráda bych Lídě za celý SOFT dodatečně pogratulovala a popřála jí pevné bio-psycho-socio- spirituální zdraví.

Odpolední páteční workshopy hodnotili naši posluchači opět jako přínosné. Velkou pozornost vzbudil workshop Mgr. Taťány Šimečkové a Mgr. Gabriely Vykypělové: „Archipelago – práce s dětmi, které zažily rozvod nebo rozchod rodičů“. Současně probíhající workshop Ludmily Trapkové a Vladislava Chvály navazoval na přednášku a kolegyně Mgr. Kateřina Krtičková představila, jak uvažuje o svým mužských klientech v poradně zaměřené na léčbu výživových poruch.

Závěrečný den sympozia byl ve znamení velmi intimních témat.  Doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D. přednesla přednášku na téma „Psychologické a psychosomatické aspekty přítomnosti otců u porodu“.  MUDr. Jiří Poněšický zase přednášel o krizi mužství z pohledu pánského lékaře, psychiatra a rodinného terapeuta. 

Měla jsem velkou radost, že posluchači sympozia vydrželi až do konce a svou přítomností podpořili přednášející, kteří vedli závěrečné workshopy. Jsem ráda, protože by byla velká škoda neslyšet PhDr. Blanku Pöslovou s Mgr. Zuzanou Hruškovou, jak hovoří o truchlení mužů;  Mgr. Andreu Blažkovou s Mgr. Petrem Válkem, jak představují program Dítě v centru zájmu – práce a s rozvodovým konfliktem a samozřejmě PhDr. Ingrid Strobachovou, Ph.D. se svým příspěvkem na téma „Jinak k tělu, tělesnosti, jinak ke hře“.

Tak, je 23:28 a já se chystám uzavřít svůj příspěvek na SOFTforum.  Co dodat? Chtěla bych snad už jen poděkovat účastníkům sympozia za vyplnění dotazníků. Díky zpětné vazbě víme, že:

  1. místo a ubytování se líbilo,
  2. organizace byla dobrá,
  3. jídlo vynikající,
  4. ovocné knedlíky k večeři ne,
  5. organizace vegetariánského a masožravého stravování je výzva,
  6. káva nechutnala nikomu,
  7. řečníci by si zasloužili víc času,
  8. příští téma bude „Rodičovství a partnerství“.

 

Přečteno 902 krát Naposledy změněno středa, 08 leden 2020 16:36
PhDr. Helena Franke, Ph.D.

Vystudovala psychologii v kombinaci se speciální pedagogikou na PedF UK V Praze. Absolvovala komplexní čtyřletý výcvik v Rodinné terapii v Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci. Je certifikovanou rodinnou terapeutkou Společnosti rodinných a systemických terapeutů.

V současnosti pracuje na částečný úvazek jako školní psycholog na soukromé ZŠ Univerzum v Praze. V soukromé praxi www.terapieletna.cz provozuje psychologické poradenství a rodinnou terapii. Spolupracuje se Střediskem náhradní rodinné péče v Praze. Na katedře psychologie PedF UK spolupracuje na výzkumných grantech v oblasti školství.

You have no rights to post comments