Mgr. Zdeněk Macek

Mgr. Zdeněk Macek

Autor pracuje jako psychoterapeut, lektor a supervizor ve společnosti GI system.

neděle, 08 březen 2020 13:48

Zemřel PhDr. Vratislav Strnad

1.3.2020 zemřel náš kolega, jeden ze zakládajících členů SOFTu, PhDr. Vratislav Strnad. Vráťa byl psychoterapeut, lektor a supervizor; systemik a analytik v jedné osobě. Děkujeme za vzpomínku na něj.

Datum pohřbu ještě není určeno, budeme vás informovat.

 

Souhrn

Neobjektivní pohled autora na Sympozium rodinné terapie 2017. Je komunita rodinných terapeutů "na vyhynutí" nebo rodinná terapie žije?

(příspěvek ze Dne rodinné terapie 5.11.2012 s tématem: ATYPICKÉ PŘÍPADY aneb jak jsem překročil svá vlastní pravidla... a co z toho vzešlo)

Prolog

Depresivní porucha je jednou z nejčastějších duševních poruch a postihuje z celoživotního hlediska téměř pětinu populace. 

Celoživotní prevalence deprese je vyšší u žen (10 až 25 %) než u mužů (5-12 %). U žen se vyskytují některé specifické formy depresivní poruchy. Těhotenství a období po porodu je pro ženu vysoce rizikové pro rozvoj deprese. Deprese po porodu se vyskytuje u 10-15 % žen.

Diagnostika depresivní poruchy

Diagnostika depresivního onemocnění je deskriptivní a je dána přítomností určitého počtu příznaků, mezi základní patří depresivní nálada trvající stále minimálně 2 týdny, ztráta zájmů a potěšení z příjemných činností a ztráta energie. Deprese se klasifikuje podle závažnosti, tedy počtu nalezených příznaků.

Klasifikační kritéria MKN-10 (Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize) zohledňují příčinu (primární vs sekundární), polaritu (bipolární vs unipolární), intenzitu (lehká, střední, těžká), přítomnost psychotické symptomatologie (psychotická deprese) a délku trvání (bipolární porucha vs cyklotymie, depresivní porucha vs dystymie). Sekundární porucha nálady se vyskytuje na bázi abúzu návykových látek nebo organického postižení CNS.

Psychotická porucha nálady je vždy těžká a má svá specifika i z hlediska léčby. Podle závažnosti rovněž volíme léčbu. Pro lehkou depresi je často postačující psychoterapie, ale v praxi se nejvíce užívají antidepresiva, stejně jako u deprese středně těžké. Těžká deprese a deprese s psychotickými příznaky již spadají do kompetence psychiatra, tyto případy by neměl lékař-nepsychiatr léčit sám, mnohdy je i nutná hospitalizace.

Lenka

Lenka přichází po několikadenním pobytu na krizovém oddělení RIAPS. Sem byla doporučena z Linky důvěry, na kterou volala ve chvíli, kdy jak říká "už jsem nevěděla, co dál a zhroutila jsem se".

Lenka je malá, drobná dívka, tmavé oči, černé vlasy, přichází celá v černém, nesmělá, doslova zapadá do křesla, dívá se hodně na zem – působí opravdu depresivním dojmem.

V ruce drží Doporučení k odbornému ošetření se dvěma údaji:

Dg: Klinická deprese

Doporučení: Psychoterapie

Zásady, které jsem naplnil

Lenka pochází z Ostravy, v Praze studuje 1. ročník matfyz.

Byla vždy výbornou studentkou, gymnázium samé jedničky. Nyní ukončila 1. semestr se všemi zkouškami na první pokus. Učení je ale velká psychická i časová zátěž, věnuje mu několik hodin denně během semestru a mnoho hodin před zkouškami. Je zodpovědná, nechce zklamat rodinu a chce být astronomkou. (náznak úsměvu)

Rodiče jsou skvělí, hodní, koupili Lence v Praze byt, aby měla klid na studia. Vzorem je i starší bratr, který úspěšně studuje VŠ v Ostravě. Vídá je ráda, ale domů moc nejezdí kvůli učení.

V Praze žádné kamarády ani známé nemá, v kruhu jen asi dva spolužáky, se kterými se dá trochu bavit (= o vědě)

Problémy začaly během podzimu, v průběhu zkouškového období se zhoršovaly a ne jeho konci se Lenka sesypala. Problémy jí pomáhá zvládat vědomí, že nyní "cítí, že přichází jaro".

* Zásada zjišťovat zdroje: vnitřní: vlastnosti, dovednosti, zájmy + vnější: rodina, známí, koníčky.

Zásady, které jsem porušil

Na konci sezení mi Lenka klade naléhavou otázku: "Řekněte mi jestli mám depresi..."

Odpovídám, že si to nemyslím a že si o tom povíme za týden.

* Zásada nepřetahovat sezení.

Lenka říká "A co mám dělat, když to na mě zase přijde???"

Já na to: "Tak mi zavoláte, nicméně věřím, že to zvládnete..."

* Zásada a) nedávat možnost volat a b) nedávat planou naději. 

Reflexe

Cítil jsem se mizerně, dodržování zásady "vytěžit zdroje" moc nikam nevedlo – doufejme, že přijde jaro. Porušení zásad na konci sezení bylo vstupem na nejistou půdu – co budu dělat, když to nevyjde a Lenka bude volat?

Někdy v té době jsem objevil otázku, který se mi často vrací: Jak jsme připraveni na – slovy Jay Efrana – statečné morální vedení našich klientů? A vzpomněl jsem si na základní lege artis postup každé psychoterapie: nabídnout klientovi spolehlivý, důvěryhodný vztah.

Mezidobí

Když Lenka během 3 dnů volala: "Jsem úplně vyčerpaná, asi se zblázním... Co mám dělat?" řekl jsem: "Hned teď všeho nechte a jděte ven z bytu, kamkoli, projít se a bude-li to potřeba zavolejte klidně o půlnoci..." Pak už se Lenka neozvala. Když se objevila v domluvenou dobu na druhém sezení, byl jsem moc rád.

Myslím, že řekla něco povzbudivého v tom smyslu, že se depresí nenechá zlomit. Začala objevovat více volnosti ve studiu, řešili jsme otázky, co by se stalo, kdyby neudělala zkoušku, pro "koho" má studovat – pro sebe nebo pro rodiče apod. Začala si postupně hledat zájmy, kamarády, začala více jezdit domů.

Asi po 10 sezeních jsme se loučili, Lenka byla viditelně jiná, živější, jistější a hlavně se během sezení – někdy i dvakrát – usmála :-) 

Epilog

Po roce volala Lenka, že by potřebovala zase přijít, že má přítele a mají problém. Těšil jsem se, vždyť to je důkaz, že Lenka doslova i obrazně žije. Ukázalo se, že problém souvisí s tím, že přítel právě umírá na cystickou fibrózu... ale to už je jiný příběh.

{text2mod}

Mgr. Zdeněk Macek

macek

 

Psychoterapeut, lektor, supervizor. Původním vzděláním speciální pedagog.

Pracuje v GI, konzutace a vzdělávání

{/text2mod}