Valná hromada SOFT 2019

Valná hromada SOFT se tentokrát konala 27. 9. 2019, a to v průběhu Sympozia rodinné terapie 2019, které se konalo v Duchovním centru ve Vranově ve dnech 26. - 28. 9. 2019.

Řádná VH se pro malý počet účastníků nesešla, proto se konala náhradní VH. 

 

Zápis z Valné hromady

Zapsala: PhDr. Blanka Pöslová, předsedkyně SOFT

Počet přítomných členů: 39

 

Aktuální počet členů: 227

Certifikovaní rodinní terapeuti: 114

Supervizoři: 20

 

Pravidelné akce

Dny rodinné terapie 2x ročně

Otevřené semináře 2x ročně

Sympozium rod. terapie  po 2 letech

Zvažovali jsme výcvik supervizorů RT, ale zatím to není reálné.

 

Softfórum

Děkujeme Marii Soukupové za vedení Softfóra a všem přispěvatelům.

 

EFTA

Lucie Hornová byla zvolena do výboru Komory národních reprezentantů – gratulujeme!

Za rok budeme potřebovat dalšího zástupce do EFTA.

 

Účet a hospodaření

Aktuální stav na účtu k 20.9.2019 je 586 732,66 Kč.

Platby za sympozium 280 000Kč.

Zaplacené příspěvky letos 153, někteří dopláceli dluhy z minulosti. Děkujeme!