Mgr. Vojtěch Kukla

Mgr. Vojtěch Kukla

Poradenský psycholog, psycholog pro náhradní rodinnou péči a PhD. student pedagogické psychologie. Ve svém výzkumu se zabývá partnerskými vztahy, konkrétně láskou. Navazuje na Sternbergovu triangulární teorii a je autorem Čtyřkomponentové teorie lásky, tedy rozšiřuje původní tři pilíře lásky o rovinu spirituality. Jeho tématem disertační práce je právě ověření platnosti Čtyřkomponentové teorie lásky a tvorba měřícího nástroje pro poradenskou praxi. Mimo pracovní a studijní oblast pracuje s dětmi již 10 let jako vedoucí křesťanského dorostu a je autorem fantasy literatury.

V minulém článku jsme mluvili o Čtyřkomponentové teorii lásky, podle které ve vztazích hrají hlavní roli čtyři základní pilíře – vášeň, intimita, závazek a spiritualita. Jsou to čtyři pilíře, které určují povahu daného vztahu. Ukázali jsme si 16 typů lásky, které jsou sice zjednodušením, ale mohou nám pomoci porozumět určitým specifikům daného vztahu.