čtvrtek, 31 leden 2013 12:01

Macek Zdeněk: Klinická deprese a postupy lege artis

Napsal(a)

(příspěvek ze Dne rodinné terapie 5.11.2012 s tématem: ATYPICKÉ PŘÍPADY aneb jak jsem překročil svá vlastní pravidla... a co z toho vzešlo)

Prolog

Depresivní porucha je jednou z nejčastějších duševních poruch a postihuje z celoživotního hlediska téměř pětinu populace. 

Celoživotní prevalence deprese je vyšší u žen (10 až 25 %) než u mužů (5-12 %). U žen se vyskytují některé specifické formy depresivní poruchy. Těhotenství a období po porodu je pro ženu vysoce rizikové pro rozvoj deprese. Deprese po porodu se vyskytuje u 10-15 % žen.

Diagnostika depresivní poruchy

Diagnostika depresivního onemocnění je deskriptivní a je dána přítomností určitého počtu příznaků, mezi základní patří depresivní nálada trvající stále minimálně 2 týdny, ztráta zájmů a potěšení z příjemných činností a ztráta energie. Deprese se klasifikuje podle závažnosti, tedy počtu nalezených příznaků.

Klasifikační kritéria MKN-10 (Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize) zohledňují příčinu (primární vs sekundární), polaritu (bipolární vs unipolární), intenzitu (lehká, střední, těžká), přítomnost psychotické symptomatologie (psychotická deprese) a délku trvání (bipolární porucha vs cyklotymie, depresivní porucha vs dystymie). Sekundární porucha nálady se vyskytuje na bázi abúzu návykových látek nebo organického postižení CNS.

Psychotická porucha nálady je vždy těžká a má svá specifika i z hlediska léčby. Podle závažnosti rovněž volíme léčbu. Pro lehkou depresi je často postačující psychoterapie, ale v praxi se nejvíce užívají antidepresiva, stejně jako u deprese středně těžké. Těžká deprese a deprese s psychotickými příznaky již spadají do kompetence psychiatra, tyto případy by neměl lékař-nepsychiatr léčit sám, mnohdy je i nutná hospitalizace.

Lenka

Lenka přichází po několikadenním pobytu na krizovém oddělení RIAPS. Sem byla doporučena z Linky důvěry, na kterou volala ve chvíli, kdy jak říká "už jsem nevěděla, co dál a zhroutila jsem se".

Lenka je malá, drobná dívka, tmavé oči, černé vlasy, přichází celá v černém, nesmělá, doslova zapadá do křesla, dívá se hodně na zem – působí opravdu depresivním dojmem.

V ruce drží Doporučení k odbornému ošetření se dvěma údaji:

Dg: Klinická deprese

Doporučení: Psychoterapie

Zásady, které jsem naplnil

Lenka pochází z Ostravy, v Praze studuje 1. ročník matfyz.

Byla vždy výbornou studentkou, gymnázium samé jedničky. Nyní ukončila 1. semestr se všemi zkouškami na první pokus. Učení je ale velká psychická i časová zátěž, věnuje mu několik hodin denně během semestru a mnoho hodin před zkouškami. Je zodpovědná, nechce zklamat rodinu a chce být astronomkou. (náznak úsměvu)

Rodiče jsou skvělí, hodní, koupili Lence v Praze byt, aby měla klid na studia. Vzorem je i starší bratr, který úspěšně studuje VŠ v Ostravě. Vídá je ráda, ale domů moc nejezdí kvůli učení.

V Praze žádné kamarády ani známé nemá, v kruhu jen asi dva spolužáky, se kterými se dá trochu bavit (= o vědě)

Problémy začaly během podzimu, v průběhu zkouškového období se zhoršovaly a ne jeho konci se Lenka sesypala. Problémy jí pomáhá zvládat vědomí, že nyní "cítí, že přichází jaro".

* Zásada zjišťovat zdroje: vnitřní: vlastnosti, dovednosti, zájmy + vnější: rodina, známí, koníčky.

Zásady, které jsem porušil

Na konci sezení mi Lenka klade naléhavou otázku: "Řekněte mi jestli mám depresi..."

Odpovídám, že si to nemyslím a že si o tom povíme za týden.

* Zásada nepřetahovat sezení.

Lenka říká "A co mám dělat, když to na mě zase přijde???"

Já na to: "Tak mi zavoláte, nicméně věřím, že to zvládnete..."

* Zásada a) nedávat možnost volat a b) nedávat planou naději. 

Reflexe

Cítil jsem se mizerně, dodržování zásady "vytěžit zdroje" moc nikam nevedlo – doufejme, že přijde jaro. Porušení zásad na konci sezení bylo vstupem na nejistou půdu – co budu dělat, když to nevyjde a Lenka bude volat?

Někdy v té době jsem objevil otázku, který se mi často vrací: Jak jsme připraveni na – slovy Jay Efrana – statečné morální vedení našich klientů? A vzpomněl jsem si na základní lege artis postup každé psychoterapie: nabídnout klientovi spolehlivý, důvěryhodný vztah.

Mezidobí

Když Lenka během 3 dnů volala: "Jsem úplně vyčerpaná, asi se zblázním... Co mám dělat?" řekl jsem: "Hned teď všeho nechte a jděte ven z bytu, kamkoli, projít se a bude-li to potřeba zavolejte klidně o půlnoci..." Pak už se Lenka neozvala. Když se objevila v domluvenou dobu na druhém sezení, byl jsem moc rád.

Myslím, že řekla něco povzbudivého v tom smyslu, že se depresí nenechá zlomit. Začala objevovat více volnosti ve studiu, řešili jsme otázky, co by se stalo, kdyby neudělala zkoušku, pro "koho" má studovat – pro sebe nebo pro rodiče apod. Začala si postupně hledat zájmy, kamarády, začala více jezdit domů.

Asi po 10 sezeních jsme se loučili, Lenka byla viditelně jiná, živější, jistější a hlavně se během sezení – někdy i dvakrát – usmála :-) 

Epilog

Po roce volala Lenka, že by potřebovala zase přijít, že má přítele a mají problém. Těšil jsem se, vždyť to je důkaz, že Lenka doslova i obrazně žije. Ukázalo se, že problém souvisí s tím, že přítel právě umírá na cystickou fibrózu... ale to už je jiný příběh.

{text2mod}

Mgr. Zdeněk Macek

macek

 

Psychoterapeut, lektor, supervizor. Původním vzděláním speciální pedagog.

Pracuje v GI, konzutace a vzdělávání

{/text2mod}

Číst 2522 krát Naposledy změněno úterý, 21 březen 2017 19:20
Mgr. Zdeněk Macek

Autor pracuje jako psychoterapeut, lektor a supervizor ve společnosti GI system.

g-i.cz/cz/o-nas/nas-tym/151-zdenek-macek

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit