Časopis Kontext ke stažení

Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci nabídl ke stažení legendární časopis KONTEXT

S díky "přetiskujeme" úvodní text:

Rodinná terapie v bývalém Československu začínala především díky MUDr. Petru Bošovi a MUDr. Janu Špitzovi už v osmdesátých létech 20.století. Formovala se kolem bulletinu sekce rodinné terapie KONTEXT. Byl to zdroj studijního materiálu, překladů ze zahraničních zdrojů tehdy jinak nedostupných. Dodnes jsou některé texty z této na koleni vydáváné tiskoviny vynikajícím zdrojem pro studenty rodinné terapie.

A protože jsou prakticky nedostupné originální tisky, pořídili jsme z nich kopie ve spolupráci se společností rodinných terapeutů SOFT. Díky péči Mgr. Jitky Hessové, která všechny dostupné KONTEXTY digitalizovala, jsou ke čtení v pdf formátu přístupné ještě i dnes. Byly k dispozici na CD nosičích, ale tam data mizí rychleji než jejich papírová podoba. Proto je od září 2013 umisťujeme na stránky našeho institutu.

Z přehledu o jednotlivých číslech se dostanete k celému číslu kliknutím na příslušné okénko. Pro lepší přehled jsme v lednu 2014 vytvořili seznamy všeech podstatných textů tak, aby mohl čtenář lépe najít, co hledá. V "Obsahu čísel" vidíte seznam textů řazený chronologicky, v "Obsahu jmenném" najdete texty podle autorů v abecedním pořadí. Podstatné texty jsou v oddílech "Studijní texty" a "Původní práce". Zajímavé mohou být i ""Glosy" nebo "Excerpta". Přejeme klidné čtení.