Vytisknout tuto stránku
pondělí, 20 září 2021 12:19

Kukla Vojtěch: Čtyřkomponentová teorie lásky v poradenské praxi

Napsal(a)

V minulém článku jsme mluvili o Čtyřkomponentové teorii lásky, podle které ve vztazích hrají hlavní roli čtyři základní pilíře – vášeň, intimita, závazek a spiritualita. Jsou to čtyři pilíře, které určují povahu daného vztahu. Ukázali jsme si 16 typů lásky, které jsou sice zjednodušením, ale mohou nám pomoci porozumět určitým specifikům daného vztahu.

Jak můžeme tyhle poznatky využít v praxi? Dá se něco dělat, když teoretické úvahy selhávají? Ne vždycky se nám podaří rozpoznat povahu určitého vztahu po přečtení několika příkladů nebo na základě přemýšlení o abstraktních pilířích lásky. V takovou chvíli může být užitečné daný vztah graficky znázornit, a tak lépe vidět povahu daného vztahu nebo rozdílnosti mezi vnímáním obou partnerů.

Grafické znázornění vztahu

Užitečným nástrojem v poradenské praxi může být grafické znázornění určitého vztahu – jsou tak lépe patrné například rozdíly v prožívání obou partnerů. Zajímat nás pak může zejména velikost lásky, intenzita zastoupení jednotlivých komponent, porovnání prožívané lásky s ideálem či mezi partnery navzájem.

Každý vztah můžeme v kontextu Čtyřkomponentové teorie lásky znázornit pomocí čtyřúhelníku, který se skládá ze čtyř poloos zobrazujících intenzitu prožívání jednotlivých komponent (viz obrázek 1). V případě úplné lásky by se jednalo o dokonalý čtverec (viz obrázek 2), v praxi se však častěji setkáme s určitým specifickým tvarem, jaké si ukážeme dále.

 

Plocha daného čtyřúhelníku značí množství prožívané lásky (obrázek 3). Tvar čtyřúhelníku je dán vyvážeností jednotlivých komponent (obrázek 4).

 

 

Kromě toho můžeme s vzniklým čtyřúhelníkem pracovat dále a například porovnat klientem prožívanou lásku s ideálem (obrázek 5) nebo porovnat prožívání lásky obou partnerů (obrázek 6).

Abychom mohli určitý vztah znázornit graficky, je třeba změřit míru zastoupení jednotlivých pilířů. K tomu můžeme využít Sternbergem sestavený inventář měřící zastoupení míry vášně, intimity a závazku. Nicméně jak jste si jistě všimli, v tomto inventáři není zahrnuta rovina spirituality a v souvislosti s jejím zařazení v současné chvíli probíhá výzkum (publikaci výsledků předpokládáme v roce 2022). V současné chvíli je tedy v rovině spirituality nutné vycházet z expertního posouzení poradcem (teoretické podklady viz Kukla, 2017 a 2019; Kukla & Kolařík, 2020).

Příklady využití v praxi

Množství lásky – míra angažovanosti v určitém vztahu pro nás může být důležitou informací – zejména, pokud můžeme porovnat prožívání obou partnerů. Pokud se velikost plochy dvou čtyřúhelníků významně liší, je to pro poradce signál značné odlišnosti v míře angažovanosti obou partnerů a může směřovat k dalším otázkám. Čím je rozdíl v míře angažovanosti způsobený? Je některý z partnerů na druhém závislý? Nebo si naopak jeden z nich drží odstup a není si daným vztahem jistý? Jak jsou oba partneři spokojení s mírou své angažovanosti ve vztahu? Je větší angažovanost jednoho z partnerů spontánní, nebo se cítí k větší aktivitě tlačen?

Rozdíl ve velikosti prožívané lásky může být prvním odrazovým můstkem a podnítit další prozkoumávání jeho důvodů. Pokud pracujeme jednotlivcem, nemůžeme míru angažovanosti obou partnerů srovnat, a tak nezbývá, než klientovi klást otázky a opřít se o jeho vlastní úsudek.

Vyváženost komponent – specifický tvar čtyřúhelníku může být dalším varovným signálem. Jsou jednotlivé komponenty ve vztahu zastoupeny rovnoměrně? Proč je daná komponenta přítomna výrazně intenzivněji než ostatní? Proč jiné komponenta ve vztahu téměř chybí? Je vůbec míra zastoupení jednotlivých komponent pro klienta vyhovující, nebo má problém v některé z oblastí do vztahu investovat více? Má například strach z větší intimity? Bojí se závazku?

Porovnání prožívané lásky s ideálem nám dává nahlédnout hlouběji do nitra klienta. Umožňuje nám přemýšlet, co je pro klienta skutečně důležité (ideál každého z nás se může značně lišit) a proč se daný vztah liší od klientova ideálu. Stojí klient před nějakou vnější překážkou, která mu brání danou rovinu ve vztahu více rozvinout? Nebo se jedná o vnitřní blok některého z partnerů? Anebo jsou klientova očekávání nereálná a nevědomky na partnera vyvíjí nadměrný tlak?

Porovnání prožívané lásky obou partnerů je důležité právě v možnosti vidět rozdíl ve velikosti a tvaru obou čtyřúhelníků. Nerovnováze v míře angažovanosti jsme se již věnovali výše. Věnujme tedy pozornost rozdílnému tvaru čtyřúhelníků. Zde je velmi důležité zohlednit rozdílné potřeby daného páru. Například můžeme narazit na případ dvou značně nevyvážených, ale zároveň podobných čtyřúhelníků. Možná je pro daný pár klíčová míra vášně a závazek nyní stojí v pozadí. Může to tak pro oba partnery být v pořádku. Obzvlášť zajímavé pak může být, když se tvary čtyřúhelníků značně liší – například jeden z partnerů ve vztahu intenzivně prožívá vášeň, ale závazku se vyhýbá, zatímco druhý prožívá značnou míru závazku a vášeň pouze okrajově. Taková situace může signalizovat značné rozdíly v očekávání nebo rozdílné jazyky lásky (viz Chapman, 2012) a stojí za to ji více prozkoumat i v případě, že v současné chvíli partneři prožívají například intenzivní zamilovanost a třecí plochy přehlíží.

 

Grafické znázornění určitého vztahu pro nás může být užitečné zejména v situacích, kdy z rozhovoru nejsme schopni identifikovat problémové oblasti daného vztahu, nebo pokud pracujeme s omezeným časovým prostorem a nemáme možnost každému z partnerů nabídnout několik konzultací.

 

Příspěvek vznikl za podpory MŠMT ČR udělené UP v Olomouci (IGA_FF_2020_020).

 

Literatura:

Chapman, G. (2012). Pět jazyků lásky. Návrat domů.

Kukla, V. (2017). Triangulární teorie lásky a spiritualita. Univerzita Palackého v Olomouci.

Kukla, V. (2019). Ověření Čtyřkomponentové teorie lásky. Univerzita Palackého v Olomouci.

Kukla, V., Kolařík, M. (2020). Introduction to the Four-Component Theory of Love. PhD existence 10 „Člověk a čas“. Univerzita Palackého v Olomouci.

 

Přečteno 525 krát Naposledy změněno pátek, 07 leden 2022 15:45
Mgr. Vojtěch Kukla

Poradenský psycholog, psycholog pro náhradní rodinnou péči a PhD. student pedagogické psychologie. Ve svém výzkumu se zabývá partnerskými vztahy, konkrétně láskou. Navazuje na Sternbergovu triangulární teorii a je autorem Čtyřkomponentové teorie lásky, tedy rozšiřuje původní tři pilíře lásky o rovinu spirituality. Jeho tématem disertační práce je právě ověření platnosti Čtyřkomponentové teorie lásky a tvorba měřícího nástroje pro poradenskou praxi. Mimo pracovní a studijní oblast pracuje s dětmi již 10 let jako vedoucí křesťanského dorostu a je autorem fantasy literatury.

Nejnovější od Mgr. Vojtěch Kukla