Valná hromada SOFT 2017

Valná hromada SOFTu se pro malý počet účastníků nesešla, proto se konala náhradní valná hromada. Předsedkyně organizačního výboru SOFTu Blanka Pöslová referuje o jejím průběhu.

 

Náhradní valná hromada SOFT -z.s. dne 13.5.2017

 

Náhradní valné hromady se účastnilo 23 členů SOFT-z.s.

 

Zpráva o činnosti:

V uplynulém roce pracoval organizační výbor především korespondenčně, osobní setkání proběhlo 2x. Především jsme připravovali Sympozium rodinné terapie v Rakvicích, také jsme projednávali volby a s tím spojený návrh na změnu stanov.

Průběžně probíhá přijímání nových členů a schvalování certifikovaných rodinných terapeutů.

SOFT organizuje Otevřené semináře pro rodinné terapeuty a Dny rodinné terapie. Dále spravuje časopis Softfórum. Všechny tyto aktivity bychom rádi zachovali a výbor aktivně vyhledal nové garanty.

Od listopadu 2016 pracuje pro SOFT nová asistentka slečna Jitka Vinklátová, která je v kontaktu s výborem i odbornou radou a operativně zajišťuje administrativní záležitosti.

Aktuální počet členů SOFT je 192, aktuální počet certifikovaných rodinných terapeutů je 98, supervizorů RT je 20.

 

Zpráva o hospodaření:

Aktuální stav účtu u FIO banky ke dni 10.5.2017 je 443 870.68 Kč. V této částce je ovšem aktuálně 84 280 Kč poplatků za sympozium, které budou použity ke hrazení nutných výdajů a dále 23 410.48 Kč je příspěvek EFTA, který bude vyčerpán na proběhlou schůzku EFTA v Brně. Prakticky tedy dále disponujeme s částkou 336 180.28Kč.

Za rok 2017 jsme zatím evidovali celkem 72 plateb členských příspěvků (ve výši 350Kč), někteří členové doplatili dluhy z minulých let. Prosím všechny, kteří členské příspěvky nezaplatili, aby tak co nejdříve učinili.

 

Návrh na změnu stanov:

Ve stanovách spolku je uvedeno, že výbor má lichý počet členů, nejméně 3. Funkční období je 3-leté a stejný člen může být zvolen nejvýše 2x za sebou.

Odborná rada má lichý počet členů, nejméně 5. Funkční období je 3-leté a stejný člen může být zvolen nejvýše 2x za sebou.

Národní delegát má funkční období 4-leté a stejný člen může být zvolen nejvýše 2x za sebou.

 

Navrhujeme následující změnu:

Výbor má lichý počet členů, nejméně 3. Funkční období je 4-leté.

Odborná rada má lichý počet členů, nejméně 3. Funkční období je 4-leté. Národní delegát má funkční období 4-leté.

S takto navrženou změnou stanov souhlasí 22 členů, 1 se zdržel hlasování, nikdo nebyl proti.

 

Volby do odborné rady:

Navrženi jsou tito kandidáti: Michael Chytrý, Zdeněk Macek, Jan Knop.

S návrhem této odborné rady souhlasí 20 členů, 3 se zdrželi hlasování, nikdo nebyl proti.

 

Volby do organizačního výboru:

Navrženi jsou tito kandidáti: Blanka Pöslová, Zuzana Hrušková, Helena Franke, Kamila Kudlvasrová, Petra Večerková.

S návrhem souhlasí 19 členů, 4 se zdrželi hlasování, nikdo nebyl proti. Organizační výbor si na svém prvním zasedání zvolí předsedu, do té doby zůstává statutárním zástupcem Blanka Pöslová.

 

Zapsala PhDr.Blanka Pöslová