Nová podoba SOFTfora

Vážení kolegové,

od 1.5.2017 používáme novou komponentu pro texty uveřejněné v sekci SOFTforum. Hlavním důvodem změny bylo, že se starší články nezobrazovaly správně, respektive vůbec. Poděkování patří Šárce Gjuričové, která nás na chybu upozornila.

Nová komponenta má několik odlišností a vylepšení oproti původní:

  1. Informace o autorovi najdete nově na konci textu
  2. Můžete si upravit velikost písma, pokud je výchozí nastavení nevyhovující
  3. Starší články jsou opět funkční: Starší články
  4. Přidali jsme možnost vyhledávání v textech SOFTfora

Protože informace o autorech vč. fotografií se nepřenesly automaticky, musíme je do nové komponenty přenést ručně. Autorům se tímto omlouváme a jim i Vám ostatním děkujeme za trpělivost.

 

Zdeněk Macek