Akreditované výcviky rodinné terapie

Komplexní vzdělávací program v rodinné terapii psychosomatických poruch

Program je určen především pro pracovníky ve zdravotnictví - lékaře, klinické psychology, psychoterapeuty, adiktology, lékaře psychosomatiky a další pomáhající profese. Podmínkou je absolvování semináře o časové ose, během kterého probíhá předběžný výběr zájemců. Garantem komplexního vzdělávacího programu je dvojice PhDr. Ludmila Trapková a MUDr. Vladislav Chvála.

→ Webová stránka výcviku

 

Umění terapie | komplexní psychoterapeutický výcvik

Umění terapie navazuje na tradici systemické rodinné terapie a dále ji rozvíjí. Připojuje inspirace z narativní terapie, přístupu zaměřeného na řešení, dojednávání spolupráce a zohledňuje aktuální témata včetně právních otázek poskytování psychoterapie.

→ Webová stránka výcviku

 

Výcvik v integrativní rodinné terapii | Institut Petra Boše

Cílem výcviku je naučit se integrovat rozličné přístupy a směry pro psychoterapeutickou práci nejen s rodinami a páry, ale i dalšími systémy (škola, sociální práce, komunita) do svého jedinečného terapeutického přístupu. Výcvik vedou Mgr. Zdeněk Macek a Mgr. Šárka Palečková pod garancí Dr. Jitky Vodňanské.

→ Webová stránka výcviku

 

Výcvik v transformační systemické terapii Virginie Satirové - TRASA (dříve Movisa)

Ucelený čtyřletý výcvik s důrazem na změnu a pozitivní myšlení. Sebezkušenostní část zaměřená na vynořování zdrojů a změnu negativních dopadů minulosti. Nácvik systemicky orientované terapie s jednotlivcem, párem a rodinou.

→ Webová stránka výcviku

  


 

Výcvik v rodinné terapii Institutu rodinné terapie Praha (ukončeno)

"Motolský" výcvik patřil mezi dobré výcviky v rodinné terapii. První výcvik rodinné terapie v Československu založili v roce 1989 MUDr. Petr Boš a MUDr. Jan Špitz. Po mnoha letech se lektoři PhDr. Šárka Gjuričová, MUDr. Lea Brodová a PhDr. Jiří Kubička rozhodli další běhy neotevírat. Jménem komunity rodinných terapeutů děkujeme za všechny uskutečněné běhy...

Za odbornou radu SOFT

Zdeněk Macek, absolvent 2. běhu výcviku (v letech 1990-1992)